Dit zijn wij

Created by Design, gevestigd aan Salland 177, 9405 GJ Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tekening van een grote computer en een dame dat op de rand zit

Created by Design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Websiteadres
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • Overige persoonsgegevens en zakelijke gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door gebruik te maken van het contactformulier, in correspondentie, telefonisch of via andere kanalen zoals onder meer social media
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@createdbydesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Created by Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Created by Design analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Created by Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Voor onze e-mailcampagnes kunnen wij zien wanneer en hoe vaak jij een nieuwsbrief bekijkt en op welke linkjes je in de mail klikt.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (na toestemming)
 • Aanbieden van relevante advertenties bij zoekmachines en social media

Geautomatiseerde besluitvorming

Created by Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Created by Design) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tekening van een dame dat op een laptop werkt

Created by Design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens t.b.v. het leveren van dienst(en) > te verwijderen door de klant/relatie zelf (of indienen verzoek voor verwijdering) voor zover niet nodig t.b.v. wettelijke bewaartermijn fiscus.
 • Persoonsgegevens verstrekt voor aanmelding online nieuwsbrief > te verwijderen door het lid zelf voor zover niet nodig t.b.v. bewijsvoering aanmelding.

Delen van persoonsgegevens met derden

Created by Design verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Created by Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Na jouw goedkeuring kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met onze partners voor e-mailmarketing, social media marketing en zoekmachinemarketing.

E-mailmarketing

Voor onze e-mailcampagnes maken we gebruik van Mailchimp. Je krijgt alleen een nieuwsbrief als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Daarnaast kun je je eenvoudig via een ontvangen mail afmelden voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief. De keuze is aan jou. Bekijk hier de privacy statement van Mailchimp

Facturatie en betalingen

Zo maken we gebruik van Moneybird voor onze facturatie en boekhouding. Bekijk hier de privacy statement van Moneybird.

Om uw betaling te kunnen verwerken worden uw gegevens gedeeld met onze bank (N26) alsook die van u om de betaling te kunnen verwerken. Daarnaast heeft onze webbouwer (dat zijn wij zelf) toegang tot de website voor bouw en onderhoud. Bekijk hier de privacy documenten van N26.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Hieronder vallen ook de cookies en scripts voor Google Analytics omdat deze conform de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens is ingesteld waarbij de data geanonimiseerd is. Daarom is uw toestemming niet nodig.

> Lees hier meer over cookies en welke cookies deze website gebruikt.

Google Analytics

Om te weten hoeveel bezoekers we verwelkomen en wat deze bezoekers precies doen op onze website, maken we gebruik van Google Analytics. Op die manier kunnen we betere informatie leveren en de gebruikerservaring van de website verbeteren.

Cookie Google Analytics

Omdat wij de data conform de “Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics, Laatste update: 15 augustus 2018″ van de Autoriteit Persoonsgegevens hebben geanonimiseerd (wij kunnen data niet herleiden naar jou), hoeven wij u daarvoor geen toestemming te vragen. Dat is de reden dat deze cookies bij noodzakelijke zijn geplaatst. De volgende informatie is daarbij voor jou als gebruiker belangrijk:

 • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
 • ‘Gegevens delen’ is uitgezet;
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Facebook

We maken geen gebruik van de Facebook pixel.

> Lees hier meer over cookies en welke cookies deze website gebruikt.

Inzien, corrigeren of verwijderen persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Created by Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt het verzoek indienen om de persoonsgegevens die we van jouw hebben naar jou te sturen.

Verzoek indienen

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@createdbydesign.nl.

Legitimeren

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart (zie voor meer informatie de website van de Overheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs). Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Een kopie waarbij dit niet is gebeurd zullen we onmiddellijk van computer en server verwijderen en je vragen nogmaals een gemarkeerde kopie te sturen.

Klachten

Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Tekening van een hele grote klok

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tekening van twee personen met een schild en sleutel

Created by Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@createdbydesign.nl.

Created by Design draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • de website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw eventuele aanwezige persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

> Lees hier meer over beveiliging.